Baranowski

Ekspert finansowy dla biznesu

Witaj na stronie Eksperta Finansowego – Łukasza Baranowskiego

Leasing dla firm

Kredyty dla firm

Doradztwo finansowe dla firm

Leasing na zakup maszyn rolniczych

Kredyty na rozwój rolnictwa

Finansowanie kosztów bieżących dla rolnictwa

Wsparcie dla firm

Faktoring

 

Zadzwoń już teraz

Lub skontaktuj się przez formularz kontaktowy

Formularz zapytania o finansowanie dla biznesu

5 + 2 =

Twoja firma potrzebuje dodatkowego finansowania – dobrze trafiłeś. Jako ekspert kredytowy (zwany potocznie doradcą kredytowym) specjalizuję się również w pozyskiwaniu finansowania bankowego i poza bankowego dla przedsiębiorstw. Pomagam przejść przez procedury bankowe, ocenić zdolność i ryzyko oraz podpowiadam najkorzystniejsze rozwiązania zarówno w sytuacjach typowych – jak i w trudnych przypadkach, gdzie trzeba ułożyć odpowiednią strategię.

Warto nadmienić, iż Kredyty dla firm, to po kredytach hipotecznych drugi najpopularniejszy produkt finansowy wśród moich klientów, dlatego moje duże doświadczenie połączone z doskonałą znajomością dostępnych na rynku rozwiązań to gwarancja sukcesu i minimum procedur.

Skorzystaj z moich usług, aby skutecznie uruchomić kredyt firmowy na optymalnych warunkach. Jednak najpierw przeprowadzę szczegółową analizę finansów Twojej firmy pod kątem zdolności kredytowej, oraz dokonam przeglądu aktualnych ofert bankowych, tak abyś mógł sam wybrać najlepszą ofertę. Pamiętaj, że jest wiele sposobów abyś mógł pozyskać finansowanie na rozwój swojej firmy.

Dokumenty potrzebne do wstępnej analizy kredytu firmowego:
Uproszczona księgowość: KPiR za rok bieżący oraz PIT za ostatni zamknięty rok obrotowy
Pełna księgowość: bilans oraz RZiS za rok bieżący oraz bilans oraz RZiS za zamknięty rok obrotowy
Jeżeli chodzi o wysokość wkładu własnego, sposób liczenia zdolności kredytowej, długość kredytowania czy ewentualne zabezpieczenia kredytu, oferty banków mocno się różnią
Dlatego skontaktuj się ze mną a dobiorę najbardziej odpowiednie rozwiązanie dla Twojej firmy
Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Pod uwagę należy brać szereg zmiennych, takich jak płynność finansowa oraz nowe inwestycje, które pozwalają na poszerzenie zakresu usług i lepsze dopasowanie się do rynku. Niezależnie od wielkości Twojego przedsiębiorstwa oraz bez znaczenia dla jego profilu działalności, pomagamy w uzyskaniu kredytów firmowych
Obszary Kredytów Firmowych, w których się specjalizujemy:
Kredyt obrotowy dla firm
Kredyt dla Startupów
Kredyt inwestycyjny – pod realizację danej inwestycji
Kredyt na zakup lokalu użytkowego
Leasing środków trwałych
Leasing nieruchomości
Faktoring dla firm
Kredyt developerski
Kredyt dla wolnych zawodów
Kredyt technologiczny z dotacją

Zadzwoń już teraz

Lub skontaktuj się przez formularz kontaktowy

KREDYT OBROTOWY

To kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności firmy,
na przykład na pokrycie części kosztów zatrudnienia, zakupu drobnego wyposażenia itp. Kredyty obrotowe pozwalają przedsiębiorstwu zapewnić płynność finansową – umożliwiają regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która jest zamrożona np. w należnościach od dłużników. Poniższe wartości to kwoty bez zabezpieczeń na środkach trwałych.

KREDYT INWESTYCYJNY

To kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa.

KREDYT POD KONTRAKT

Państwa firma wygrała przetarg i potrzebuje środków na realizację umowy? Prezentujemy bardzo ciekawe rozwiązanie biznesowe. Kredyt pod kontrakt przeznaczony jest dla firm, które wygrały przetarg na wykonanie usługi lub dostarczenie towaru z jednostką samorządu terytorialnego, lub jednostką skarbu państwa – gmina, powiat, szpital, uniwersytet, biblioteka, GDDKiA, DSDiK, zarząd inwestycji miejskich, dom pomocy społecznej, agencja rozwoju i wszystkie inne

FAKTORING DLA FIRM

To wykup przez podmiot świadczący faktoring (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (faktorantów) należnych im od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (np. inkaso należności, monitoring płatności, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności). Przedsiębiorstwo korzystające z faktoringu szybciej otrzymuje środki finansowe wynikające z zawartej transakcji sprzedaży.

LEASING DLA FIRM

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą  a leasingobiorcą. W najprostszym ujęciu leasing jest podobny do wynajmu długoterminowego lub zakupu na raty. Polega na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony. Leasingowane przedmioty: maszyny, urządzenia, nieruchomości itp. itd.

Zadzwoń już teraz

Lub skontaktuj się przez formularz kontaktowy

Formularz zapytania o finansowanie dla biznesu

4 + 8 =